Mitą vaikystėje skaitėm visi, kam bepriminti; Brido jaunuolis laimės ieškot per labirintą. Kažkas norėjo jį nužudyt Iš keršto - aišku. Kelrodį siūlą perdavė jam caro dukraitė. Tokių siužetų Ir mūsų mieste Rasti gali, - Vien labirintai: Trūksta šviesos, Nėr‘ kuo kvėpuot Kamščiai aplinkui. Piko metu Per daug kliūčių Ir jėgos senka. Išbrist išties Nebėr‘ vilties, - Pamečiau siūlą Aš Adriadnės. Mito herojus siūlo įkibęs Tvirtai jo laikės: Apgraibomis kaip nebylys Aklas ir kurčias, Dusdamas siurbė Tamsą it brastą, Spengiančią tylą Rankomis raškė. Kiek gi vienišių Plakasi gatvėse Lyg šuliniuose! Skubu padėti,- Perrėšiu gerklę Bet sužinosiu Kelią į šviesą! Girdžiu patyčias - veltui skubi! Nutraukti siūlai visi visi! Chaosas tysta, Betvarkė plinta... Nebeišeit iš labirinto! Piktas karalius valdė tą šalį Ir karaliavo; Leido Mintaurui klasta žudyt Neprietelį savo. Bet gi vienam lemta išlikt, Mirties išvengti, Jam į rankas kelrodis siūlas Vedlės Ariadnės. Dar ne žiema Žmonės jau lenda Rengiasi paltais Bijo sušalti: Prošvaisčių laukia Pavargę jie Nenusikaltę... Šalta? Tai niekis, - Viską paimkit! Baigiu užtrokšt Aklame labirinte. Ar gi išties Ši padėtis Be išeities!? Senas sumanymas tąsyk pavyko, tokios tokelės, - Siūlas neišdavė, meilė parodė tikrąjį kelią. Šviesa paviliojo kaip ledo krislas tirpstantis sparčiai,- O Minotaurui herojaus žygis stipriai apkarto. Čia labirinte Visai šalia Blaškosi žmonės, Raudos garsėja; Aukos, teisėjai, - Tie ir anie Tą pačią naktį Tamsoje mato. Užriby lieka Šauksmas ir viltys, Užribio aš Nepasirinksiu! Tikiu ateis ir pasikeis Viskas aplinkui! Kad tik ateitų, Kad tik surastų, Kad tik suvoktų Kad siūlas dyla. Taip ir yra! Trykšta šviesa, - Štai pabaiga; Apsikabiname Ligi milimetro, Einame tiesiai Su vėju į šviesą, Per tamsą - šalia Ten kur po vieną Keliaut nevalia!
© Irena Aršauskienė. Vertimas, 2021