Ar stoty ar už teatro kulisų, Kur bebūtum - skirtumas mažas - Nuo manęs tu it muilas nuslysi Ir pradingsi tarsi miražas. Visos mano mintys suveltos, Pikto voro tinkle jos kankinas. Tartum elgeta ieškau aš palte Menko grašio, o gal dar rutinos. Ak, tos mintys! Ak, tie žodeliai! Kaip kūmutės ar mergiščios kokios! Apkalbėjo mus iki valiai Taip kvailai, kad velniai iš to juokias. Tik karklai, tik linai, tykūs toliai, Tik mėnulio šviesa tave gaubia. Pasilik čia pernakt, neik namolei, „Aleliuja“ klausyk, miela drauge! Nugarmėkite piktos dainos, Suskambėkite džiaugsmo giesmės! Tegul rytas išaušta žvainas Mano Taniai. Dar padainuosim mes.
© Rytė Janauskaitė. Vertimas, 2008