Tarpeklių tyloj, kur uolos audrų nesulaiko... sulaiko - Ant skardžių tokių, ant kokių nieks nebenusigaus - nusigaus, Gyveno sau linksmas kalnynų, kalnagūbrių aidas Į šauksmą atliepdavo jis, - taip, į šauksmą žmogaus. Kai gerklę vienatvė užspaudžia lyg sniego lavina, - lavina - Dejonė vos girdima gelmėj bedugnių nuskęs, Šį šauksmą pagalbos pagriebs vikriai aidas kalnynų Sustiprins ir švelniai nuneš į savųjų rankas. Turbūt nebežmonės, apnuodyti kvaišulio aklo, - to aklo - Kad nieks neišgirstų prunkštimo, trypimo baisaus, Atėjo užmušti, nutildyti gyvojo, - gyvo tarpeklio Ir aidą surišo, ir burną užkimšo - nešauks. Ir tęsės per naktį pikta kruvinoji jų puota, - jų puota - Ir trypė jie aidą, bet buvo tylu, bet buvo tylu - O auštant sušaudė kalnagūbrių aidą išduotą, - išduotą - Ir akmens pabiro - kaip ašaros - iš pašautų uolų.
© Robertas Grigas. Vertimas, 2001