O žmonės vis murmėjo ir murmėjo, O jiems vis teisingumo per mažai: “Eilėj, girdi, pirmieji mes stovėjom, O tie, už mūsų, valgo jau, matai”. Paaiškino jiems mandagiai: “Piliečiai, Mes prašome, išeikite, brangieji. Tie, kurie valgo, - tai juk užsieniečiai, O, atsiprašome, kas gi tokie jūs?” O žmonės vis murmėjo ir murmėjo, O jiems vis teisingumo per mažai: “Eilėj, girdi, pirmieji mes stovėjom, O tie, už mūsų, valgo jau, matai”. Bet vėl paaiškino administratorius: “Aš jus prašau - išeikite, brangieji! Tie, kurie valgo, - tai juk delegatai, O, aš atsiprašau, kas gi tokie jūs?” O žmonės vis murmėjo ir murmėjo, O jiems vis teisingumo per mažai: “Eilėj, girdi, pirmieji mes stovėjom, O tie, už mūsų, valgo jau, matai”.
© Robertas Grigas. Vertimas, ?