Čia siūbuojančių eglių žalioji ūksmė, Čiulbėjimas paukščių ir samanos... Gyveni užburtoj ir laukinėj tankmėj Ir ištrukti iš jos neįmanoma. Lai šermukšnis lyg marškos padžiautos baltuos, Ir alyvos melsvuos tartum dūmas, Aš vis viena pagrobsiu tave iš čia tuoj Ir nuvešiu į giedančius rūmus. Tai kas, kad tave tie kerai, ta giria Nuvilios į slaptingąją vietą Ir manysi, jog nieko gražesnio nėra Už tamsumą šią užkerėtą! Lai rasa nespindės ir nebus tų žarų, Lai mėnulis skliaute slinks paniuręs. Vis vien aš iš čia pasigrobti turiu Tave ir nuvežti prie jūros... Bus diena, ir sulauksiu akimirkos aš Kai išeisi manęs apkabinti... Ir tada mano rankos tave nusineš Tenai, kur surast mus užginta... Jeigu leisi, pagrobsiu tave pagaliau. Be tavęs tiek svajonių nuvyto... Tik sutiki, kad rojus ir vėtroj mūs lauks, Jei rūmus valdys kažkas kitas.
© Robertas Keturakis. Vertimas, 2001