Jeigu toks pasitaiko jau, Jis nei draugas, nei priešas tau, Jei iš karto tau nežinia, Draugas jisai ar ne! - Tą vaikiną j kalnus imk, Neapleisk jo, jei reiks, apgink, Kai pavojai žvelgs į akis, Tu pažinsi, kas jis. Jei vaikinui baugu kalnuos, Jeigu jo drąsa išgaruos, Jei suklupęs jis Šauks balsu: "Man baisu! Man baisu!" Reiškia, jūs visai svetimi, Tu nebark jo, varyk žemyn, Čia nereikta vyrų tokių Ir dainuot jiems dainų. Jei jisai nežliumbs, nedejuos, Nors paniuręs, pirmyn žygiuos Ir, kai tavo kojos paslys, Jis kentės, bet laikys. Jei jis Žengs pirmyn, nedrebės Ant viršūnės svaigs, bet stovės, Reiškia, kaip pačiu savimi, Tu tikėt juo gali.
© E.Juškevičius. Vertimas, 1967