Šis tiki Mahometu, tas - Alachu, anas - Jėzum Kai kas nei velniu netiki - taip keršija visiem Neblogą gan religiją išmislyjo indusai Kad ir užvertę kojas mes nemirštame vis vien Jei tu stiebies į saulę Tai gimsi su svaja tyra Bet jei darai, kaip kiaulė Tai liksi tu kiaule tikra Lai spokso į tave kreivai - prie gnaibymo įprask Jei liūdna - reiškia gimsi vėl ant peilio pašaipos O jei dar šiam gyvenime matei, kaip mirė priešas Tai kitame tau žvilgsnį dėmesingą likimas dovanos Gali jau eiti linksmintis Kad ir kiekvieną dieną Juk gali ir į viršinyką Įskristi tavo siela
               
Štai tarkime tu kiemsargis, tai gimsi jau vedėju, Na, o paskui dar pasistiebsi ir iki pat ministro Bet jei kaip medis bukas tu, tai baobabas vėjy Gyvensi gerą tūkstantmetį, kol ir vėl numirsi Papūga liūdna tapti Arba ilga gyvate Tai gal geriau pramokti Doru žmogum gyventi? Kas yra kas ir buvo kuo? - mes juk nežinom šito Genetikai jau pasiklydo tarp genų-chromosomų Štai tas apšiuręs katinas - gal praeities banditas O šis žmogus laimingas toks - gal buvęs geras šuo? Aš noriu šokt iš džiaugsmo, Nereik eksperimentų! Religija geriausia - Indusų išlukštenta.
© ?. Vertimas, 2007