Neskubėkit prie gracingų talijų Išsilaisvinę iš savo draugių rankų Prisiminkite, kaip i Australiją Šiuo metu jau miręs Kukas plaukti bandė Susėdę į ratelį po azalija Nuo ryto ligi vakaro be pertraukos Valgė saulėtoj toje Australijoj Vienas kitą vietiniai piktieji barbarai Tačiau kodėl aborigenai suvalgė Kuką? Neaišku - mokslas tyli skūpiai Man rodos čia gi elementarus daikčiukas Išalkę buvo - ir sukramtė Kuką Yr variantas, kad laukinių tų vadukas Visiem kalbėjo, kad laive virėjas Kuko Labai skanus - ir klaida įvyko juk Virėjo paskanaut norėjo, o suvalgė Kuką Nebuvo čia nei pokšto, anei triuko Įėjo tyliai jie, be jokio krebždesiuko Darban paleido lazdą iš bambuko Taukšt per pakaušį - ir po Kuko Tačiau yra ir kitokia gan motyvuota versija Kad Kuka sušveitę už tai, kad baisiai gerbė Visus ten kurstė burtininkas jų gudrusis Pirmyn, kolegos! Čiupkit Kuką! Kas sučiaumos jį be svogūno ir be druskos Tas bus stiprus, drąsus ir geraširdis - toks kaip Kukas Kažkam po rankom pasimaišė akmenukas Tas šveitė jį smagiai - ir nebeliko Kuko Dabar laukiniai sau rankas beveik išsuko Lankus gadina, laužo - ir kauptukus Sudegino lazdas, kur buvo iš bambuko Jau pergyvena, kad suvalgė Kuką.
© Vytautas Vitkauskas. Vertimas, 2007
© Viktoras Pustovojus. Performance, ?