Kryžių nestato kapuose karių Ir našlės čia neašaroja Kažkas vis ateina su puokšte gėlių Ir amžiną ugnį globoja. Čia žemę seniau draskė tankai, gaisrai... Dabar - guli plokštės granito... Nėra čia nė vieno asmens atskirai, Susilydę likimai šalia vienas kito... Amžinojoj ugny - liepsnojantis tankas Ir degančios rusų pirkelės. Liepsnoja Smolenskas, dega reichstagas Liepsnoja kareivio širdelė. Kareivių kapuos našlių nesimato Tik stipresniems čia lankytis.... Karių kapuose ir kryžių nestato, Bet nė kiek ne lengviau mums nuo šito
© Rita Koval. Vertimas, 2020