Už mane jaunoji atraudos garbingai, Už mane vaikinai atiduos skolas Už mane kiti dainuos dainas aistringas, Priešai už mane linksmai pakels taures Daugiau aš nebegaunu įdomių knygelių, O gitarai mano nebėra stygų. Man viršun uždrausta, ir žemyn nėr kelio, Atimta man saulė, mėnulio man ilgu... Negalima į laisvę - nustatytos gairės... Nuo sienos iki durų eit galiu čionai. Negalima į dešinę, negalima į kairę Dangaus tik lopinėlis... Na ir dar sapnai... Sapnuoju - kaip išeisiu, antrankius paliksiu, O kažkas gitarą mano atiduos... Kas sutiks už vartų, ką aš apkabinsiu Ir kokias dainas man padainuos...
© Rita Koval. Vertimas, 2020