Tik atskridom, susodino. Šachmatų figūros ant lentos... O fotoreporterių šimtinė Stengiasi apakint, susikaupt neduot. Net namie - mane kas nugalės? Fotoreporteriams manęs neįbauginti. Man gi neišmanymas padės Šitas Šiferis juk niekaip neatspės Kaip ir kuo nuspręsiu apsiginti. Krito burtas jam - spalva kuri? Kalba - mėgsta jis pradėt baltais Jo ėjimas - nuo e2 link e4 Čia kažkas pažįstama... Taip, taip... Ėjimas mano - ką daryti? Reikia Seva! Akis užmerkęs lyg per taigą be takų... Atsimenu - visu svarbiausia karalienė Ėjimai jos - pirmyn, atgal, į dešinę, kairę, O žirgas visada tiktai stačiu kampu Gamyklos draugui ligi šiol dėkoju - Kaip stumdyt, kaip nukirsti išmokino Kaip išaiškejo, nors šiek tiek bijojau, Aš sužaidžiau debiutą klasikinį.           Kad tik nepražiopsoti vis stebėjau Virėjo patarimai sukos galvoje Ech, jei vietoj pėstininkų - ramunėlės... Tuoj prašviesėtų viskas lentoje Jau matau, kaip ima jis šakutę Išalko jau, ir aš užvalgyčiau šalia... O prie valgio, jei dar buteliukas... Bet gerti per varžybas nevalia Alkanas aš, spręskit patys Čia tik kiaušinienė ir kavos truputis... Tie langeliai prieš akis kaip ratai Vietoje karaliaus tūzai matos Ir dupletas vietoje debiuto... Na, kaip sako, reikia rizikuoti Pirmą kartą turi pasisekt Bus lengva užkankinti, užšachuoti, Tiktai su dama reiks prasiveržt Be panikos! Tiktai... jaučiuos keistokai Jau pult reikėtų - raginu save Kuo trenkti? Kumščiu lyg baisoka Iš dešinės žandikaulin - ankstoka Ir lyg netinka pirmajam žaidime... Mano apsaugą jis greitai sugadina Tą seną indišką - tai konkurentas! Ir tuoj prisiminimuos atgaivina Indijos ir Pakistano incidenta... Su mūsu broliais nedera juokauti Aš surasiu būdą... netgi du Jeigu jis tiktai ištartų matas Aš už klubu griebsiu jį bematant Arba žirgu jam galvon kertu. Dar truputį...Visa išmintį sudėjau Vaizdą ne beviltišką išvydau... Šachmatų pasauly pieška tobulėja, Jeigu treniruojas - bus karžygis Šiferis kažko gudraut pradėjo Atsistoja, dairos, grįžta atbulom Jis bokštais pasikeisti panorėjo Matėsi - iš baimės net drebėjo Juk160 stumiu aš net gulom Aš vos tik nužvelgiau tą figūrėlę Jisai pareiške garsiai - šachas! Aš rodau bicepsus rankas pakėlęs Ir švarką nusviedžiau ant tako... Ir tą minutę salėje nutilo... Jis pastebėjo, kad aš kabinuos Kaip mat figūros iš galvos išdilo Ir tas išgirtas garbetroška Fišeris Tučtuojau sutiko baigti lygiomis
© Rita Koval. Vertimas, 2020