Kas pasakė: „Vien pelenas čia, Žemėn sėklos daugiau nepasėsit...“ Kas pasakė, kad Žemė bergždžia? Ne, jinai tik truputi ilsėsis. Žemė motina bus visada, amžina tartum amžinos marios. Kas pasakė, kad ji užmušta? Ne, ji tik pajuodavo nuo karo. Duobės atveria savo žaizdas, ir tranšėjos - kaip perpjautas šarvas. Neįmanomas protui skriaudas jaučia Žemės apnuogintas nervas. Ji ištvers visa tai, iškentės, nebandykite Žemės suluošint. Kas pasakė, kad ji - be širdies, kad daugiau nedainuos, nebeoš ji?! Ne! Ji gieda, pašiurpus visa, nors jai skauda, nors žaizdos jai gelia, Žemė ši - juk tai mūsų dvasia, batai dvasios sutrypti negali. Kas pasakė, kad Žemė bergždžia? Ne, jinai tik truputį ilsėsis...
© Gintaras Patackas. Vertimas, 1991