Vladimir Vysotsky
Người đẹp được yêu thường xuyên (Nguyễn Lương Thanh)
Khúc ca về nhà tiên tri Cassandra (Nguyễn Lương Thanh)
Khởi thủy là Lời (Nguyễn Lương Thanh)
Khúc lãng mạn (Nguyễn Lương Thanh)
Tôi yêu em bây giờ (Nguyễn Lương Thanh)
Tôi yêu phụ nữ (Nguyễn Lương Thanh)
Mỗi con người (Nguyễn Lương Thanh)
Sao không như thế (Nguyễn Lương Thanh)
Bài ballad về Tình yêu (Nguyễn Lương Thanh)
Đâu có chuyện gì để nói với em (Nguyễn Lương Thanh)
Ta không cần cốt truyện (Nguyễn Lương Thanh)
Mồ chung (Nguyễn Lương Thanh)
Gửi Marina (Nguyễn Lương Thanh)
Nến được thắp (Nguyễn Lương Thanh)
Nếu thích thì (Nguyễn Lương Thanh)
Chuyện đã từng (Nguyễn Lương Thanh)
Nỗi bất hạnh (Nguyễn Lương Thanh)
Đi ngang qua phụ nữ, tôi không thể (Nguyễn Lương Thanh)
Giã biệt (Nguyễn Lương Thanh)
Nếu như thể chất của tôi (Nguyễn Lương Thanh)
Trang giấy trong bì thư (Nguyễn Lương Thanh)
Thời buổi này (Nguyễn Lương Thanh)
Sóng thần (Nguyễn Lương Thanh)
Sau khi chết (Nguyễn Lương Thanh)
Ai trong lòng chỉ có (Nguyễn Lương Thanh)

Mao Trạch Đông là một tay đại bịp (Nguyễn Viết Thắng)
Thư công gửi lãnh đạo trung quốc (Nguyễn Viết Thắng)
Gần thành phố Bắc Kinh (Nguyễn Viết Thắng)
Một hôm chúng tôi đọc lời trích nhỏ (Nguyễn Viết Thắng)
Bài ballad về luân hồi chuyển kiếp (Nguyễn Viết Thắng)
Người lái xe (Nguyễn Viết Thắng)
Giành chút từ vĩnh hằng (Nguyễn Viết Thắng)
Trước năm mười bảy tôi chưa đánh đàn bà (Nguyễn Viết Thắng)
Em có của mình... (Nguyễn Viết Thắng)
Nếu như vodka chỉ uống một người (Nguyễn Viết Thắng)
Ta sống giữa sự... (Nguyễn Viết Thắng)
Anh rất vui!.. (Nguyễn Viết Thắng)
Về cuộc gặp của chúng mình (Nguyễn Viết Thắng)
Tôi không thể (Nguyễn Viết Thắng)

Bài ca về Alixa (Thúy Toàn)
Anh từ trận chiến không về (Thúy Toàn)
Những con ngựa bất kham (Thúy Toàn)
Ở đấy vân sam cành lắt lẻo (Thúy Toàn)
Không còn tôi, tôi đã bỏ nước Nga... (Thúy Toàn)
Bài ca về người bạn (Thúy Toàn)

Mưa sao (Hồng Thanh Quang)
Giã biệt núi (Hồng Thanh Quang)
Mồ chung (Hồng Thanh Quang)
Này, bác tài, cho về xóm Butưr... (Hồng Thanh Quang)

Nghĩa trang đồng đội (Phương Hoài)
Bài ca bó bột (Phương Hoài)
Bài ca về con thuyền bị bỏ rơi (Phương Hoài)

Những chiếc mặt nạ (Thuỵ Anh)
Lũ ngựa trái nết (Thuỵ Anh)
Sau trận chiến nó đã không về (Thuỵ Anh)

Bài ca về nhà du hành vũ trụ (Lưu Hải Hà)
Ngay lập tức, những gì tôi nhớ... (Lưu Hải Hà)

Cuộc săn sói (Hoàng Hưng)
♫⌇Bài ca về người bạn (Dô Nyung)
Bọn ngựa trái nết (Nguyễn Hải Thanh)

♫⌇Mồ chung
Bài ca vẻ nước Nga
Con ngựa nước kiệu
Những con ngựa bất kham
Anh từ trận chiến không vê
Vớ đè