Tôi chán ngán vô cùng, đơn giản là tôi không còn sức lực Và những ý tưởng hiện ra - vẫy gọi, xốn xang Dường như ai đó mờ tôi đi đâu đó Và ở đó tôi nhìn thấy một câu chuyện lạ thường Nhưng cái đó thế nào, quả tình, tôi không biết Tất cả mọi người tranh nhau nhủ khuyên: "Đọc đi" - tôi ngồi xuống và tôi đọc "Chơi đi" - thì tôi đùa chơi với chú mèo Dù thế nào đi nữa tôi cũng vô cùng chán ngán! Sơ! Xin hãy mang Alixa đi theo! Tôi ước muốn, một điều tôi ước muốn Bao giờ đó, bằng cách nào đó ra đi khỏi nhà Và bỗng nhiên ở trên cao xa, nơi xanh thẳm Cả trong, ngoài nơi tất cả đều khác thế này Nhưng cái đó thế nào, quả tình, tôi không biết Tất cả mọi người tranh nhau nhủ khuyên: "Đọc đi" - tôi ngồi xuống và tôi đọc "Chơi đi" - thì tôi đùa chơi với chú mèo Dù thế nào đi nữa tôi cũng vô cùng chán ngán! 1! Xin hãy mang Alixa đi theo! Mặc cho ở nhà mọi cái đều rối tung bộn rộn Và cứ cho là tôi sẽ bị trừng phạt - tôi bằng lòng Tôi nhắm mắt lại, đến con số ba tôi đếm... Không biết cái gì sẽ xảy ra, cái gì sẽ xảy ra! Tôi hồi hộp vô cùng Nhưng cái đó thế nào, quả tình, tôi không biết Tất cả mọi người tranh nhau nhủ khuyên: "Đọc đi" - tôi ngồi xuống và tôi đọc "Chơi đi" - thì tôi đùa chơi với chú mèo Dù thế nào đi nữa tôi cũng vô cùng chán ngán! Sơ! Xin hãy mang Alixa đi theo!
1 Phién âm của từ Sir tiếng Anh, nghĩa lâ Ngái.
 
© Thúy Toàn. Bản dịch, 2012