Roi da ti quất - ti thc ngựa ỉnh dốc chnh vnh mp vực su Nghẹt thở, nuốt sng m, uống gi Hn hoan ti linh cảm - mất ầu Khoan ã, ngựa i, khoan một cht! ừng nghe cy roi cứng của ta! Nhng ti gặp phải lũ ngựa bớng Ti khng kịp sống, khng kịp ca ể ti cho ngựa uống nớc ể ti ht trọn bi ca Nn lại d chỉ lt giy bn miệng vực! Hạt ct trn lòng tay gi thổi Sớm mai xe chở xc ti i Ngựa i, xin ừng phi nớc ại! Chậm lại giy thi hãy tới mồ. Khoan ã, ngựa i, khoan một cht Roi sắt, roi da, chớ kể chi Nhng ti gặp phải lũ ngựa bớng Ti khng kịp sống, khng kịp ca. ể ti cho ngựa uống nớc ể ti ht trọn bi ca Nn lại d chỉ lt giy bn miệng vực! ến với Cha chẳng bao giờ muộn Nhng giọng ca cc thnh gh hồn! Hay chung thnh r vì nức nở Hay ti ku ể ngựa ghìm chn? Khoan ã, ngựa i, khoan một cht Ta xin ngựa ừng chuyển bớc phi! Nhng ti gặp phải lũ ngựa bớng Thi khng ợc sống, cho ta ca. ể ti cho ngựa uống nớc ể ti ht trọn bi ca Nn lại d chỉ lt giy bn miệng vực!
Thy Ton. Bản dịch, ?