Ở đấy vân sam cành lắt lẻo Những cánh tay, chim léo xéo hãi hùng Rừng nàng sống bị bỏ bùa, hoang dại Không thể nào thoát khỏi chốn mê cung Dù gió giập anh đào khô rũ rượi Tử đinh hương bối rối rụng khắp rừng Tôi vẫn cứ đưa nàng ra khỏi đấy Về lâu đài, nơi tiêu sáo nỉ non Nơi nàng ở một nghìn năm phù thuỷ Bắt xa tôi, xa tất cả thế gian Và nàng tưởng không tuyệt gì hơn thế Cánh rừng này bị phù phép giam cầm Dù sớm sớm sương không còn đọng lá Dù mặt trăng giận dữ cõi trời buồn Tôi vẫn cứ đưa nàng ra khỏi đó Về lâu đài hiên gác ngó biển lam Vào giờ nào, ngày nào trong tuần lễ Nàng tìm tôi cẩn trọng ở bên rừng? Và khi nào ôm được nàng tôi bế Đưa về nơi không thể biết mà tìm? Sẽ cướp nàng, nếu lòng nàng ưng thuận Ngần ấy gian nan không lẽ uổng công? Hãy bằng lòng thiên đường trong lều rách Nếu lâu đài kẻ khác nẫng tay trên
© Thúy Toàn. Bản dịch, ?