Chng ta trở về cng thnh no nhiệt V những dòng xe cộ - trốn chng, biết vo u! Chng ta rời những ỉnh cao ã chinh phục ợc ể lại tri tim mình trong ni su. Vậy hãy bỏ những bn luận phiếm - Mọi sự cho mình, ti ã chứng minh: Tuyệt hn ni chỉ thể l những ỉnh Ni ta còn cha ln. Giữa tai họa ai muốn rồi n ộc, Cỡng tiếng gọi con tim, thực sự c ai nh? Nhng chng ta vẫn rời những ỉnh cao ã chinh phục ợc, Biết lm sao, - ến thần thnh kia rồi cũng phải xuống trần!> Vậy hãy bỏ những bn luận phiếm - Mọi sự cho mình, ti ã chứng minh: Tuyệt hn ni chỉ thể l những ỉnh Ni ta còn cha ln. Bao ngn từ, hy vọng, bao ca khc, chủ ề, Ni nh thức trong ta v ni ta ở lại. Nhng chng ta vẫn hạ sn-ngời chỉ trong 1 nm, ngời-mãi mãi- D sao chng ta lun lun c nghĩa vụ trở về. Vậy hãy bỏ những bn luận phiếm - Mọi sự cho mình, ti ã chứng minh: Tuyệt hn ni chỉ thể l những ỉnh Ni ta còn cha ln...
Hồng Thanh Quang. Bản dịch, ?