Trên mộ chung không trồng thánh giá Không một người vợ goá khóc than Chỉ có hoa khách mang tới viếng Và Ngọn lửa vĩnh hằng lung linh quanh năm Trước ở đây đất chồm lên dữ dội Giờ dưới đá hoa cương, đất ngủ yên rồi Mọi số phậ đã hoà chung một khối Không thể tách riêng số phận từng người Nhưng trong Ngọn lửa vĩnh hằng ta luôn thấy Cháy những hình nhà gỗ, xe tăng Những Xmôlăng, Béclin chìm trong khói Và trái tim người chiến sĩ rực hồng Cạnh mộ chung goá phụ không vật vã Khách thăm đây đều cứng cỏi lòng hơn Trên mộ chung không trồng thánh giá Nhưng phải đâu nhờ thế đỡ đau buồn?..
© Hồng Thanh Quang. Bản dịch, ?