- Này, bác tài, cho về xóm Butưr Chỗ nhà giam, đi nhanh lên với! - Chậc, anh bạn, chậm hai năm rồi đó Nhà giam đã phá đi rồi - Tiếc quá, vậy mà tôi tự sớm Đã định về ngó chốn quen xưa Thôi, cũng được, bác tài hãy giúp Cho tôi thăm lại "Taganka" - Nhưng cái khu "Taganka" đó Bị người ta dỡ sạch còn đâu - Thế ư? Thôi thì ta quay lại Đi loanh quanh phố xá tiêu sầu Hay hút thuốc chơi chơi cũng được Hay bác tài hãy uống rượu cùng tôi! Uống mừng nước Nga nhà tù không còn nữa Mừng nước Nga hết còn trại giam người!
© Hồng Thanh Quang. Bản dịch, ?