Ti chạy trốn ứt hi, chạy trốn ứt gn mu Nhng hm nay cũng lại giống hm qua Bị rợt uổi, rợt uổi Bọn thợ sn hả h chạy ến chỗ nấp rình Sau những cy thng sng ống tung tng nhảy ma Bọn thợ sn phục trong bng tối Lũ si trong tuyết ln nho Ha thnh bia sống. l cuộc sn si, cuộc sn Những th hoang lng xm, si ực si con Bọn dồn th la ln v lũ ch h ln nh mửa Mu trn tuyết v vết ỏ những cy cờ. Họ chi một trò lừa bịp si Bọn thợ sn, họ chẳng biết run tay Họ bủa vy tự do của chng ta bằng những cy cờ V by giờ họ chắc mẩm ạt ợc mục tiu. Loi si khng thể no ph bỏ lệ xa Chng ti, lũ si con, nhỏ xu, m lòa ã b cng dòng sữa mẹ iều cấm kỵ ny: ừng vợt qua những cy cờ. l cuộc sn si, cuộc sn Những th hoang lng xm, si ực si con Bọn dồn th la ln v lũ ch h ln nh mửa Mu trn tuyết v vết ỏ những cy cờ. Chn chng ta, hm chng ta mau lẹ Vậy cớ gì, thủ lĩnh, trả lời i Cớ gì chng ta lao mình chạy trớc họng sng nh những kẻ chịu lời nguyền M khng thể x ro cấm kỵ? Loi si khng thể, khng ợc php hnh ộng khc: Giờ tận số ti ến rồi Kẻ ịnh oạt số phận ti Mỉm cời, a sng ln vai. l cuộc sn si, cuộc sn Những th hoang lng xm, si ực si con Bọn dồn th la ln v lũ ch h ln nh mửa Mu trn tuyết v vết ỏ những cy cờ. Nhng ti từ chối vng lời, ti ã vợt Những cy cờ, nỗi kht vọng mạnh hn tất cả V ti sung sớng Nghe những tiếng ku kinh ngạc sau lng Ti chạy trốn ứt hi, chạy trốn ứt gn mu Nhng hm nay khng còn giống hm qua Bị rợt uổi, rợt uổi V bọn thợ sn ứng lại trắng tay, l cuộc sn si, cuộc sn Những th hoang lng xm, si ực si con Bọn dồn th la ln v lũ ch h ln nh mửa Mu trn tuyết v vết ỏ những cy cờ.
Hong Hưng. Bản dịch, ?