Nay tôi ngắm nhìn, hít thỏ thê nào đây? Không khí trước cơn dông gắt gao - gắt gao và nhớp nháp. Hôm nay lòng tôi hát gỉ, tai tôi nghe thấy gì? Những con chim tiên tri đang hót vang - thảy đều là những con chim trong cổ tích! Chim Xinn1 nhân nhờ cười vói tồi thích thủ, Từ trên tô của minh mời mọc, gieo niềm vui, Còn ngược lại - chim Aỉkônôxt2, kỳ lạ Lại u sầu, rầu rì, năo lòng tôi. Như thể đàn ghi ta bảy giây tha thiết Đến lượt mình thánh thót ngân vang - Đó là chim Gamajun3 Đưa đến niềm hy vọng! Trong bầu trời xanh tua tủa những tháp chuông - Tiếng chuông đồng, tiếng chuông đồng Đường như reo lên hớn hở, lại dường như trách cứ. Nhũng mái vòm nhà thờ ở Nga đều giát vàng mười Để thường luôn được ỉọt vào mắt nhìn của Thượng đế. Tôi đứng đây trước một non sông vì đại Và ảo huyển, như một câu đọ vĩnh hằng, TVước một non sông mặn mà đắng cay g chua ngọt, Biếc trong xanh, nguồn lạch, lúa mạch đen. Ngựa bì bõm ngập sâu chìm bàn đạp, Nhóp nhép bùn đặc quách và gỉ han. Nhưng kéo tôi đi bằng cả một quốc gia ngái ngủ Đến múc mụ người, thân thể sưng phồng. Dường như bảy mặt trăng giàu cố Bỗng hiện ra trên đường tội đi - Con chim Gamajun nọ Đem niềm hy vọng cho tôi! Tâm hồn bị tổn thương bởi những mất mốt. những tiêu phí. Tâm hổn bị bào mòn vì những âm thanh ẩm vang - Nêu như mảnh vải lót yên rách sờn đến ứa máu - Tồi sẽ đem và lạỉ bằng những mụn VẲĨ giát vàng Để thưòng luôn được Ịọt vào mẮt nhìn của thượng đê!
1,2,3 Tến nhũng con chim tron* cổ tích huyền thoại Nga, đểu chim minh nguôi.
 
© ?. Bản dịch, 2002