Dọc vách núi, trên rìa bờ vực thẳm Tôi ra roi bọn ngựa phóng phăm phăm Khí đâu còn, đành uống gió nuốt sương Và dự cảm niềm lạc hoan chết chóc - Mất lối rồi, tôi sẽ bặt mất tăm Bọn ngựa của tôi, hãy chậm lại chút Chúng mày cần gì nghe lệnh cái roi da Thì vì sao bọn ngựa này trái nết Vẫn vút phóng đi về mãi phía nẻo xa - Chẳng muốn tôi sống cho hết bài ca Thì đây tôi sẽ đem thêm ít rượu - Chuốc bọn ngựa một chút men say - Tôi sẽ hát nốt bài ca này một đoạn Dù sắp thôi, một chút nữa rồi đây - Tôi sẽ tới trên rìa bờ vực thẳm Và sẽ tan biến đi, như khi ấy bão nổi - Bông tuyết hoa từ lòng bàn tay sẽ hút bay đi Như sớm nay kéo tôi trên tuyết bọn ngựa phi Bọn ngựa của tôi, vội vã để làm gì Trên con đường về nơi cuối cùng ẩn trú Bọn ngựa của tôi, hãy chậm lại chút Chúng mày cần gì nghe lệnh cái roi da Thì vì sao bọn ngựa này trái nết Vẫn vút phóng đi về mãi phía nẻo xa - Chẳng muốn tôi sống cho hết bài ca Thì đây tôi sẽ đem thêm ít rượu - Chuốc bọn ngựa một chút men say - Tôi sẽ hát nốt bài ca này một đoạn Dù sắp thôi, một chút nữa rồi đây - Tôi sẽ tới trên rìa bờ vực thẳm Vào thăm Chúa không chậm trễ, bọn ngựa cùng tôi đã kịp Sao các thiên thần hát với giọng rỗi rằn Hay đó tiếng nức nở chuông hời than khóc - Tiếng chuông sao vô cảm vô tâm Hay vì tôi quát bọn ngựa đừng phóng quá nhanh. Bọn ngựa của tôi, hãy chậm lại chút Chúng mày cần gì nghe lệnh cái roi da Thì vì sao bọn ngựa này trái nết Vẫn vút phóng đi về mãi phía nẻo xa - Chẳng muốn tôi sống cho hết bài ca Thì đây tôi sẽ đem thêm ít rượu - Chuốc bọn ngựa một chút men say - Tôi sẽ hát nốt bài ca này một đoạn Dù sắp thôi, một chút nữa rồi đây - Tôi sẽ tới trên rìa bờ vực thẳm
© Nguyễn Hải Thanh. Bản dịch, 2021