Người đẹp được yêu thường xuyên, cần mẫn hơn Ít, nhưng nhanh hơn - với người vui vẻ Hiếm khi được yêu - những người lặng lẽ Nhưng nếu được yêu thì mạnh mẽ hơn. Bạn đừng gào lên những lời dịu dàng Mà hãy giữ chúng trong vòng tù hãm Mặc những con tàu gào rống trong đêm Nhưng còn bạn thì giữ bề im lặng Vội vã - thì đi tìm gió ngoài đồng. Nàng đang đọc những cuốn tiểu thuyết buồn Để nàng so sánh, bạn thì tin tưởng Vì rằng có những bông tuy líp đen Để người ta ngỡ trắng hơn màu trắng. Bạn đừng gào lên những lời dịu dàng Mà hãy giữ chúng trong vòng tù hãm Mặc những con tàu gào rống trong đêm Nhưng còn bạn thì giữ bề im lặng Vội vã - thì đi tìm gió ngoài đồng. Lời chạy nhảy, bị gò bó - thế nhưng Bạn đừng bao giờ sợ rằng chậm trễ. Lời có nhiều, nhưng nếu như có thể Chỉ nói khi bạn không thể nào không. Bạn đừng gào lên những lời dịu dàng Mà hãy giữ chúng trong vòng tù hãm Mặc những con tàu gào rống trong đêm Nhưng còn bạn thì giữ bề im lặng Vội vã - thì đi tìm gió ngoài đồng.
© Nguyễn Lương Thanh. Bản dịch, 2011