Thành Tơ-roa lâu ngày bị bao vây Vẫn trở thành một pháo đài đứng vững Nhưng dân Tơ-roa đã không tin tưởng. Nếu không, đã còn cho đến ngày nay. Cô gái cuồng điên nhắc đi nhắc lại: “Ta thấy Tơ-roa sẽ cháy thành tro...“ Nhưng người mục kích, nhưng nhà tiên tri Muôn đời nay bị thiêu trên lửa cháy. Trong cái đêm từ bụng con ngựa gỗ Cái chết đi ra (như có cánh bay) Trên đám đông hoảng loạn và cuồng si Ai đó kêu: “Lỗi lầm do phù thủy!” Cô gái cuồng điên nhắc đi nhắc lại: “Ta thấy Tơ-roa sẽ cháy thành tro...“ Nhưng người mục kích, nhưng nhà tiên tri Muôn đời nay bị thiêu trên lửa cháy. Trong đêm hoảng lọan, trong cái chết này Khi lời dự báo trở thành hiện thực Giá mà đám đông tìm ra một phút Để trừng phạt cho cái thói quen này. Cô gái cuồng điên nhắc đi nhắc lại: “Ta thấy Tơ-roa sẽ cháy thành tro...“ Nhưng người mục kích, nhưng nhà tiên tri Muôn đời nay bị thiêu trên lửa cháy. Kết cục giản đơn - dù bất thường, đáng giận: Một người Hy Lạp tìm ra Cassandra1 Nhưng dùng không như Cassandra, mà Như người chiến thắng giản đơn, nhàm chán. Cô gái cuồng điên nhắc đi nhắc lại: “Ta thấy Tơ-roa sẽ cháy thành tro...“ Nhưng người mục kích, nhưng nhà tiên tri Muôn đời nay bị thiêu trên lửa cháy.
1 Cassandra - nhà tiên tri người Tơ-roa. Apollo đã yêu Cassandra say đắm và ban cho Cassandra tài tiên tri, còn Cassandra thì học nghệ thuật tiên tri nhưng từ chối tình yêu của Apollo nên Apollo đã làm cho dân chúng không tin những lời tiên tri của Cassandra. Bởi thế, dân Tơ-roa không một ai tin những lời dự báo của Cassandra về sự nguy hiểm của cuộc hôn nhân giữa Helen và Paris cũng như con ngựa gỗ... Sau khi thành Tơ-roa thất thủ Cassandra bị Ajax (the Lesser) bắt và cưỡng hiếp.
 
© Nguyễn Lương Thanh. Bản dịch, 2011