Đâu có chuyện gì để nói với em! Em đằng nào cũng nói điều vớ vẩn Thà anh đi rủ bạn bè đánh chén Họ có nhiều ý nghĩ trọng đại hơn. Chuyện trò của họ nghiêm túc đàng hoàng Thí dụ như chuyện ai người uống giỏi. Bạn bè anh có tầm nhìn rộng rãi Từ rương hòm đến tiệm tạp hóa con. Chuyện của bọn anh thô kệch, thẳng thừng Mọi vấn đề giải quyết bằng chén rượu: Như tìm ở đâu mấy đồng còn thiếu Ai chạy đi mua rượu - nếu đủ tiền. Biết nghĩ gì cho em để thanh minh! Khi buổi sáng em cho anh kvas Trí tuệ chúng mình mỗi người mỗi khác Em cần nâng học vấn của mình lên!
© Nguyễn Lương Thanh. Bản dịch, 2011