Trên mồ chung không có tiếng khóc than Trên mồ chung không trồng cây thánh giá Những bó hoa, ai người mang đến đó Và luôn cháy lên ngọn lửa vĩnh hằng. Xưa ở đây đất nhô lên thành đống Còn bây giờ - những tấm đá hoa cương Ở nơi này không có số phận riêng Mà tất cả hòa chung cùng số phận. Thấy trong lửa này xe tăng cháy sáng Thành phố Smolensk cháy thành tro Cháy những ngôi nhà gỗ của nước Nga Nhà Quốc hội Đức và trái tim người lính. Bên mồ chung không có tiếng khóc than Đi đến đây chỉ những người mạnh mẽ Trên mồ chung không trồng cây thánh giá Nhưng phải đâu vì thế nhẹ lòng hơn?
© Nguyễn Lương Thanh. Bản dịch, 2011