Đi ngang qua phụ nữ, tôi không thể Tôi kể bạn nghe chuyện Baba Yaga1 Về cây chổi và nghề của bà ta Về cái đã có và chưa từng có. Chuyện bắt người qua đường đem nấu xúp Mà phần đông họ là những thanh niên Chuyện bí mật bay trong cối của mình Rồi khéo léo làm cho nhầm dấu vết.
1 Baba Yaga - là nhân vật dân gian của người Slavơ. Đấy là một bà phù thủy có tài làm yêu thuật và có thể bay trong cối.
 
© Nguyễn Lương Thanh. Bản dịch, 2011