Những con tàu trên bến chuẩn bị ra đi Nhưng sẽ trở về, xuyên qua trời u ám. Chưa đầy nửa năm - và tôi xuất hiện Để rồi lại ra đi sáu tháng. Tất cả quay về, trừ những người bạn tốt Những người yêu nhất, những phụ nữ thủy chung Tất cả quay về - trừ những người cần. Tôi không tin số phận, mà tin mình - còn ít hơn. Nhưng không hẳn thế, tôi muốn nghĩ rằng Nước cờ liều sắp tới đây hết mốt Tôi sẽ quay về, vì trong mơ ước, bạn bè thân. Tất nhiên, tôi sẽ hát - chưa đến nửa năm.
© Nguyễn Lương Thanh. Bản dịch, 2011