Nếu như thể chất của tôi yếu đuối Thì chắc là tôi ổn định tinh thần Không đời nào theo đàn bà con gái Đồ uống có cồn không một gram! Nếu như thể chất của tôi khỏe mạnh Thì chắc là tôi sợ cả nghĩ suy Và có lẽ là thường xuyên tôi uống Nhưng theo đàn bà - không nửa bước, tôi thề! Nhưng nếu như tôi thường thường bậc trung Thì tôi biết làm gì đây cho phải? Tất nhiên tôi không thể không theo gái Không thể không dùng đồ uống có cồn!
© Nguyễn Lương Thanh. Bản dịch, 2011