Thời buổi này quả vô cùng phức tạp Người đi qua đường... Anh ta là ai? Có thể đơn giản là một con người Mà cũng có thể là tên gián điệp!
© Nguyễn Lương Thanh. Bản dịch, 2011