Mao Trạch Đông - là một tay đại bịp Đến tận hôm nay vẫn thích việc thanh trừng Hễ cảm thấy hơi yếu đi một chút Là ông ta thay đổi vợ liền Ông vừa cưới cho mình một nữ diễn viên. Ông đã nhầm Ông đã gầy thêm Bầu nhiệt huyết của bà ta được mở Đàn bà - không hẳn là con thú Bà ấy bây giờ Đang tiến hành cuộc “Cách mạng Văn hóa”. Nào, hãy đứng lên, Giang Thanh Hãy đọc kinh Talmud Những kẻ thù đàn ông đã run bần bật! Kết cục đã nhìn ra - Bà vợ của Lưu Thiếu Kỳ Hai chân chó bà đã đem bẻ gập. Ai không kính trọng lời trích Là kẻ phản bội, là loài bò sát Sẽ bị dán khẩu hiệu ở sau mông Ai tranh cãi cùng với Mao Trạch Đông Sẽ bị chống lại kịch liệt Bởi ông bạn Lâm Bưu cùng với Phu nhân. Ai không tin vào chúng tôi Là kẻ tục tằn, là đồ vô lại Ai không tin vào chúng tôi Là kẻ hay khóc, là kẻ tay sai Chủ nghĩa Mác với chúng tôi - là sơ khởi Bởi Mác trên sông Dương Tử chửa từng bơi1 Ông Mao người Tàu đả phá ông Mác người Do Thái.
1 Ý nhắc đến việc Chủ tịch Mao từng bơi 14 km trên sông Dương Tử.
 
© Nguyễn Viết Thắng. Bản dịch, ?