Ở Bắc Kinh tiết trời rất u ám Còn chúng tôi ở nhà máy giải lao Chúng tôi viết cho các anh từ nhà máy này Hỡi những người ưa phiêu lưu mạo hiểm! Rằng việc các anh không ký vào hiệp định1 Là đang làm cho cả nhân loại đau thương Bóp méo sự thật, và chúng tôi nhận định Rằng các anh quí trọng tướng Đờ Gôn. Mỗi ngày mới chúng tôi đều quí trọng Nhưng nếu cần nhớ về thưở xa xăm Thì các anh phát minh ra thuốc súng2 Và đã xây nên Vạn lý Trường thành. Chúng tôi hiểu các anh quá đông dân Để đem ba trăm triệu dân ra nướng Trong chiến tranh, nhưng chúng tôi tin rằng Đồng chí Mao cũng vô cùng muốn sống. Khi thiếu gạo, các anh đã từng lo Chủ nghĩa quốc tế chúng tôi đã tỏ Khi các anh ăn bánh mì của Nga Đâu nói gì về chủ nghĩa cơ hội! Hãy sợ những kẻ phục thù ở Bonn Và Oa-sinh-tơn dọa rằng sẽ vượt - Nhưng Khơ-rút-sốp nói ở Liên Hiệp Quốc Rằng bom nhiệt hạch ông sẽ chứng minh! Các anh không cần gì bom đạn cả Đừng thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh Chúng tôi sẽ ra tay, nếu thấy rằng Sự cần thiết, đòn hạt nhân đáp trả. Nếu ngứa ngáy - thì cũng đừng hành hạ Các anh có bao nhiêu việc phải làm: Hãy đi giết ruồi, giảm tỉ lệ sinh Diệt cho hết bao nhiêu bầy chim sẻ3! Còn việc chúng tôi đừng quan tâm nữa Chúng tôi tự mình biết việc phải làm Trung ương Đảng đã viết trong thư ngỏ Và chúng tôi đây ủng hộ hết mình!
1 Ý nói đến “Hiệp định cấm thử vũ khí hạt nhân ở trên đất, dưới nước và trong không khí” ký ở Moskva ngày 5 tháng 8 năm 1963. Tất cả các cường quốc hạt nhân đều ký, trừ Pháp của tướng Charles de Gaulle và Trung Quốc.
2 Thuốc súng là một trong bốn phát minh vĩ đại nhất của người Trung Hoa.
3 Chiến dịch diệt chim sẻ là một trong những hành động đầu tiên trong kế hoạch Đại nhảy vọt của Trung Quốc từ năm 1958 đến năm 1962. Bốn loại con vật cần phải bị diệt trừ đó là chuột, ruồi, muỗi, và chim sẻ.
 
© Nguyễn Viết Thắng. Bản dịch, ?