Gần thành phố Bắc Kinh Hồng vệ binh đi tuần Những bức tranh cổ Hồng vệ binh đi tìm Chẳng phải vì Hồng vệ binh Yêu tượng hay tranh cổ Thay vì tượng, sẽ là bình Của “Cách mạng Văn hóa” Vì quan trọng là tôi biết rõ Những lời này qua phát âm Có vẻ gì không đàng hoàng Tôi phát âm từng chữ Hồng - Vệ - Binh... Chủ tịch Mao của họ Nghĩ ra một trò giải trí: Con trẻ chớ đến trường Mà hãy tham gia đám đông! Không phải để cho con trẻ Đa số là còn rất nhỏ Chịu cảnh tang thương Trở thành món thịt băm! Vì quan trọng là tôi biết rõ Những lời này qua phát âm Có vẻ gì không đàng hoàng Tôi phát âm từng chữ Hồng - Vệ - Binh... Một lát ngồi yên Còn bây giờ ta nổi loạn Thực tế là có điều gì lẳng lặng Lâm Bưu nghĩ ra cùng Mao Trạch Đông Bằng cách gì đó đem khuấy động Bầu không khí trên chính trường Để rồi đem ra nhạo báng Cả Liên Xô, cả chú Sam! Vì quan trọng là tôi biết rõ Những lời này qua phát âm Có vẻ gì không đàng hoàng Tôi phát âm từng chữ Hồng - Vệ - Binh...
© Nguyễn Viết Thắng. Bản dịch, ?