Một hôm chúng tôi đọc lời trích nhỏ Của Chủ tịch Mao cùng bức chân dung Ta có phần nào vi phạm hiến chương... Phần còn lại hãy đọc từ báo chí. Nhớ lại bài hát, nhớ lại câu thơ Có vẻ như bên tai tôi thầm thĩ: “Stalin và Mao đang nghe họ” - Đấy là lý do của việc ồn ào. Được hỏa lực hỗ trợ từ súng cối Chầm chậm, âm thầm như buổi đi săn Chạy về phía tôi cả một đám đông Sau tôi biết số người trong đại đội. Nhớ lại bài hát, nhớ lại câu thơ Có vẻ như bên tai tôi thầm thĩ: “Stalin và Mao đang nghe họ” - Đấy là lý do của việc ồn ào. Trước - dù cắn vào tay, nhưng không bắn Cứ việc ngồi nhà mà uống ca cao Nhưng hôm nay được lệnh trên: phải chặn Giờ là No pasarán1, đồng chí Mao! Nhớ lại bài hát, nhớ lại câu thơ Có vẻ như bên tai tôi thầm thĩ: “Stalin và Mao đang nghe họ” - Đấy là lý do của việc ồn ào. Trước, tôi cũng từng tập trên thao trường Tôi không quen với những hành động chậm Trước, tôi bắn kẻ thù trong tưởng tượng Còn giờ kẻ thù bằng thịt bằng xương. Nhớ lại bài hát, nhớ lại câu thơ Có vẻ như bên tai tôi thầm thĩ: “Stalin và Mao đang nghe họ” - Đấy là lý do của việc ồn ào. Tiếng mìn nổ, rồi cứ từng đại đội Dàn hàng ngang, không cần biết nông sâu... Thật đáng giận - kia những khẩu súng cối Mà chính chúng ta đã tặng người Tàu. Nhớ lại bài hát, nhớ lại câu thơ Có vẻ như bên tai tôi thầm thĩ: “Stalin và Mao đang nghe họ” - Đấy là lý do của việc ồn ào. Ông từ lâu đã là người cầm lái Mà bây giờ vẫn không chịu ngồi yên Anh em ta nằm, tiếng súng vang lên... Phần còn lại hãy đọc từ báo chí. Nhớ lại bài hát, nhớ lại câu thơ Có vẻ như bên tai tôi thầm thĩ: “Stalin và Mao đang nghe họ” - Đấy là lý do của việc ồn ào.
1 tiếng Tây Ban Nha: không được vượt qua.
 
© Nguyễn Viết Thắng. Bản dịch, ?