Người lái xe đã quở trách thời tiết Và nói rằng: “Do bị tác động lên Từ nhà máy, phóng tên lửa, vệ tinh Mà nói chung - tại vì do lũ cướp”.
© Nguyễn Viết Thắng. Bản dịch, ?