Nếu như vodka chỉ uống một người Thì điều này tuyệt vời, quả thật! Nhưng mà thường xuyên hút thuốc - hai người Nhưng mà thường xuyên uống rượu - ba người. Thế thì cái gì - chỉ một? Chỉ một - là chiếc nôi và nấm mồ thôi. Từ buổi sáng nọ đến buổi sáng này Trước khi bài ca được hát Từ sân trước nhà chúng tôi Đã bay đi tất cả Ai người ra đi mãi mãi Trong những tháng năm dài. Người ta nói rằng - vợ thì chỉ cho một người Thì vẫn thế đã muôn đời muôn kiếp. Nhưng có trường hợp - vợ của hai người Nhưng có trường hợp - vợ của ba người. Thế thì cái gì - chỉ một? Chỉ một - là chiếc nôi và nấm mồ thôi. Từ buổi sáng nọ đến buổi sáng này Trước khi bài ca được hát Từ sân trước nhà chúng tôi Đã bay đi tất cả Ai người ra đi mãi mãi Trong những tháng năm dài. Có bao chàng trai sống trong nhà này Bao chàng trai trong ngôi nhà gần đấy Bao giang hồ hát bài hát của tôi Và còn bao nhiêu người nữa Ai người ra đi mãi mãi Trong những tháng năm dài.
© Nguyễn Viết Thắng. Bản dịch, ?