Ta sống giữa sự trống không giãy chết Cứ thử đạp lên mà xem - mủ trào ra Ta làm át đi nỗi sợ này bằng tiếng tru Kẻ ở phía sau cũng như phía trước. Lễ vật hiến sinh coi như bắt buộc Cho những người Cha đã hát bao lần Thế hệ ta đấu triện đã đặt lên Đã lấy đi trí tuệ và ký ức.  
© Nguyễn Viết Thắng. Bản dịch, ?