Về cuộc gặp của chúng mình - ai đó nói Anh chờ em như người ta đợi thiên tai Rồi hai đứa lập tức sống chung ngay Không sợ gì hậu quả, dù nguy hại. Anh vội co quan hệ em với người Mặc áo, đi giày, lôi từ rác bẩn Nhưng kéo theo em một cái đuôi dài - Cái đuôi dài của những quan hệ ngắn. Rồi sau anh đánh những bạn bè em Anh với họ có điều gì khó chịu Mặc dù, có thể, là trong số đấy Có những chàng trai xuất sắc, tuyệt trần. Điều em đòi hỏi - anh làm mau mắn Cứ mỗi giờ lại muốn tối tân hôn Anh nhảy vào tàu tự tử - vì em Nhưng mà may, không được thành công lắm. Giá mà em cái năm đó đợi anh Khi người ta cho anh về “nhà nghỉ” Thì anh đã trộm cả bầu hoàn vũ Và hai ngôi sao ở điện Kremlin. Và thề rằng kẻ đê tiện cuối cùng Không uống rượu, dối gian - xin phụ bạc Anh tặng cho em Bolshoi nhà hát Đấu trường thể thao nhỏ bé cho em. Nhưng chưa sẵn sàng gặp gỡ bây giờ Anh sợ em, sợ những đêm hoan lạc Như người dân của những thành phố Nhật Sợ tái diễn cảnh kinh hoàng ở Hiroshima.
© Nguyễn Viết Thắng. Bản dịch, ?