Yavaş-yavaş dəyişir Ta suların axsırı, Ürək sinəmdən çıxır, Bacarmıram özümlə... Budur, bir zabit gəldi Yanında - konvoylan: "Ey! Bəsdir dincəldiyin - Geyin, gedək bizimlə!" Düşündüm, nəsə çıxar bəlkə, yalvar-yaxardan: "Nə olar ey, siz məni ayırmayın Bahardan". Ürəyimdə-həyəcan, Yatırtdılar mayacan - Məni qırx gün, qırx gecə. Müstəntiq deyəndə ki: "Tutmuşuq Katyanı da!" Anladım ki, ta-heçəm... '' Elə bil birdən-birə məni çəkdilər dara: "Nəfəsliyi açm ki, baxa bilim Bahara". "Taqqataq" taqqıldayır Təkər altda rclslər; Ycııə də gethagetdir, Ycnə də - atıb-tutma. Çırpınıb yaşıllaşan Ağ qovaqlar, vələslər Deyir: "Bizi unutma". Uşaqlar da heyrətlə boylanır ordan-burdan: "Heç bu vədə adamı ayırarlar Bahardan?... Gözlə-qaşla Katyaya "Gəlsənə, qaçaq!" - dedim. Katyasa qayıtdı ki: "İlişərik, ay qoçaq!" "Axı, mən dözəmmirəm Baharsız yaşamağa!" Onda Katya dedi ki: "Qaçaq deyirsən, qaçaq..." Gecə tayqaya qaçdıq - Geriyə baxa-baxa. Hər tərəf zümrüd meşə, hər tərəf - axar-baxar; Sən bizi gülərüzlə qarşıladm, ay Bahar! İkicə gün keçməmiş İt salıb izimizə, Bizi bircə andaca Övladlar quş kimi. Burub əl-qolumuzu, Sürüdülər palçıqda, Sürüdülər - leş kimi. Kimdir məni türmədən azadlığa çıxardan?! Bu dəfə həmişəlik ayrı düşdüm Bahardan...
© Namizəd Xalidoğlu. Tərcümə, ?