Əşi, äəyməz sənnən əngə vcrmoyə - Vaxt tapdııı da baş-bcynimi yormäğa... Darıxanda, dostlar çatır köməyə; Di qoy gedim dostlarımla vurmağa. Ayrılıqda bir aləmdir hərəsi... Hamısı da vurub-tutur, qazanır. Dostlarımın fəaliyyət sahəsi Meyxanadan dükanacan uzanır. Bütün günü qarnımızı otarıb, - Deyir-gülür, hırıldayır, söyürük. Biləndə ki, arağımız qurtarıb Bircə onda gözümüzü döyürük. Kvas-mvas bişirərək hələ də Yalanmışdan baş qatırsan, baş qatır... Zalım qızı, səviyyənə bələdəm! - Heç olmasa, savadmı get, artır.
© Namizəd Xalidoğlu. Tərcümə, ?