Haçansa ürəyinə, Birdən şübhə-zad damıb - Sınamaq istəyəndə Dost saydığın adamı, Heç vurmayıb üstünü, Risk eləyib dostunu - Dağa apar özünlə, Qoyma bir an gözündən. Ayağı dəyən kimi Ətəkdəki buzluğa, Dostun qoysa özünü Qorxusundan uzluğa - Onu söyüb, danlama; Pozulma heç zərrə də. Axı, heç vaxt yer yoxdu - Beləsinə zirvədə!.. Qaşqabaqlı olsa da - İnciməsən dilindən, Sən qayadan aşanda Tez yapışsa əlindən - Söykən onun çiyninə. Daha alma eyninə - Səni əzən şübhəni: Get, fəth elə zirvəniü
© Namizəd Xalidoğlu. Tərcümə, ?