Evimiz yanbayandır, pəncərəmiz üzbəüz, Öz dərdimlə özümü yandırıram-yaxıram. Xalamın mənzilindən boylanıb gecə-gündüz Onun pəncərəsinə maddım-maddım baxıram. Sübhə kimi alışır çırağı da o qızm... Yüzcə qram arağa liftçi mənə danışdı - Ki, onun aşnasıdır iki kino ulduzu, - Hələ Taqankadakı artistlə də tanışdır. JEK-dəki bir dostum da dil-boğaza qoymayır, Məni harda görürsə danışır ki, "Qadası, Bax, o qızm qardaşı "Spartak"da oynayır, - Maliyyə nazirinin katibidir atası". Mən də qayıdıram ki: "Yalan yoxdur sözümdə! - Maliyyə naziriylə lap yaxından tanışam. Həvəskar futbolçuyam Vallah, billah, özüm də; Qardaşmm oynuna dönə-dönə baxmışam". Rəngbərəng dibçək düzüb pəncərənin önünə Üstəlik pəncərəyə tüldən pərdə asıbdır. Eh, ağlayar kim olsa baxıb mənim günümə! Bizim də pəncərəni qapqahn toz basıbdır.
       
© Namizəd Xalidoğlu. Tərcümə, ?