Hava elə safdı ki - heç nə olmayıb guya; Təbiətin bu halı ürəyimə yatmadı. Niyə hayan olmayıb göy meşəyə, lal suya? - Dostum dünən döyüşdən salamat qayıtmadı. Gah o məndən incidi, gah da mən ondan küsdüm; Bəzən lap səhərəcən tasamız da yatmadı. "Kim haqlıdı, kim haqsız?» - daha əlimi üzdüm: Çünki dünən döyüşdən o geri qayıtmadı. Özgələrdən danışıb mənə dinclik verməzdi - Bəs niyə səhər məni yuxudan ayıltmadı? Obaşdan duran kimi gözlərim onu gəzdi; Ah! O dünən döyüşdən salamat qayıtmadı. Mən hardan biləydim ki, onu ölüm güdürdü?! Yox, nəfəsim qaraldı, yox, yox, havam çatmadı... Sinəmdəki tonqalı sanki külək söndürdü - Elə ki, o, döyüşdən salamat qayıtmadı. Yaz havası giinəşdən bombolluca nur əmir. Eh, görəsən yaddaşı kimləri yanıltmadı: - "Bir papiros ver, çəkim!" - nə səs gəldi, nə səmir - O dünənki döyüşdəıx salamat qayıtmadı. Yox, yox! Bizim şəhidlər bizi qoymazlar darda; Bizdə həlak olan da... yox, keşikdə dayanır! Elə buna görə də meşələr-zad baharda - Göyləri əks edərək, göy rənginə boyanır... İki nəfər idik biz dünənəcən, düz iki; O, mənə hayan idi, mən isə ona hayan. Onun baxtı yatsa da, mənə elə gəlir ki, - Mən özüməm, mən özüm - döyüşdən qayıtmayan.
© Namizəd Xalidoğlu. Tərcümə, ?