Təkan vurub yerə dəydim o saat, Aşammadım havadakı həddimi. Bulayıbdır üz-gözümü kəpək-zad; Dikəltməyə utanıram qəddimi. İdmançıda taleyə bax, bəxtə bax; Ömrün boyu qovrulursan, bişirsən. Ölüm-zülüm yuxarıya qalxaraq - Guppultuyla aşağıya düşürsən, Necə tutum şöhrət adlı sükanı... Eh, bayaqdan yıxılıram, dururam. Sol ayaqla vurur hamı təkanı, - Mən təkanı sağ ayaqla vururam., Ta yıxılıb-durmağımdan bezərək Tribunada oturanlar bağırır. Məşqçim məni altdan-altdan süzərək Kirimişcə öz yanına çağırır: "Buraxırsan ələ düşən imkanı... Pis vərdişdən əl çəkməsən əgər sən, Min dəfə də sağnan vursan təkanı - Onu bil ki, yenə yerə dəyərsən". Gözləməyib mən də ədəb-ərkanı Qalxıb onun ta üzünə dururam: - Kim solxaysa, solnan vurur təkanı; Mən təkanı sağ ayaqla vururam. Boylanaraq qançır olan dizimə, Kanadalı qımışanda havada - Məşqçim birdən dirənərək üzümə Əl-qol atıb havalandı daha da: "Yox! Batarıq rəqibləri udmasaq... Bu yarışı böyüklər də izləyir. Ə, başa düş, yüksək yeri tutmasaq - Bilirsənmi, bizi nələr gözləyir?!" Eh, yemoyin ürəyimin yağını! Heç kəs məni başa düşmür, bay aman! Bəsdirin də... Yanlış olan sağımı - Dürüst sola dəyişmərəm heç zaman! Buraxmaram ta sonuncu imkanı; Duymuram ki, alçalıram, alçalır?.." ...Qaça-qaça elə vurdum təkanı - Bir də gördüm hamı mənə əl çalır. Cəhənnəmə, qan süzülür dizimdən; Düşməni ki, yandırıram-yaxıram. Özümün də xoşum gəlir özümdən - Mən hamıya yuxarıdan baxıram. Buraxmaram şöhrət adlı sükanı! Amma yenə öz sözümdə durtıram; Qoy, solxaylar- solnan vursun təkanı, Mən təkanı - sağ ayaqla vururam!        
© Namizəd Xalidoğlu. Tərcümə, ?