Yuxu yağır gözümdən, Yavaş-yavaş açıram. Bezmişəm öz-özümdən; Bayaqdandı qaçıram. Əşi, vaxtım nə gəzir Baş çəkim dost-tanışa. Tələsirəm, tələsir; Eh, çıxmışam yarışa. ...Bruk ötdü yanımdan, - Ağrı keçdi canımdan. Bəs dünən demirdilər: "Dostumuzdur Sem Bruk?! Qvineyalı bizim Bruk..." İstidən ilham alıb, Bruk gəlib həvəsə. Deyəsən ümid qalıb - Ta ikinci nəfəsə. Sən Aliah, dosta bax da! Qaçır məndən qabaqda... Bəs, niyə dünən hamı O, səni gözlər dedi, Tərifli sözlər dedi - Xain Sem Bruk haqda. Arabir qaçır, nəsə - O duruxa-duruxa. Beşinci nəfəs gəlsə Çata billəm Bruka. Ta nəfəsim boğulub Günəş göydən od saçır. O, səhrada doğulub! - Ona görə bərk qaçır. Hünəri var sazaqda Çıxsın mənnən yarışa. Uzaqdadı, uzaqda - Çatammıram oğraşa. Sən allah, dosta bax da! - Qaçır məndən qabaqda... Nə idi onun adı? - Hə, tapmışam - Sem Bruk! Qvineyalı bizim Brut!
© Namizəd Xalidoğlu. Tərcümə, ?