Qışqırdım ki: "Gözdən düşər ölkə-zad Əldən versək bu şahmatın taxtını!" Eh, yaxamdan yapışdılar o saat: "Hə, bu dəfə gəl, sən sına baxtını. Unutma ki, Fişer özü ulduzdur Qoltuğunda - taxta yatır, yatanda. Deyən yoxdu - o haçansa uduzdu..." Yox! Qorxmayın, ürəyim lap bumbuzdur; Baxarsınız, mən atımı çapanda. Hələ gücdən düşməyib, - Daş kimidir əzələm. Bəzəkli topları da Barmağımla əzərəm! Futbolçumuz öyrətdi ki: "Tez coşma, Qorxma, Fişer bələd deyil gücünə. Geri baxma, mərkəzə də baş qoşma; Hücum vaxtı kənardan keç hücuma". Xokkey-zad da oynamışam lap qışda, Çimə-çimə azaltmışam çəkimi. Fərqlənmişəm yüzmetxlik yarışda... Siz Fişerə xəbər verin bu başdan - Çıxacağam qabağma nər kimi. Zindan kimi ovucum, Dəmir kimi əllərim" Həm gözəl atlarımdır, Həm də güclü fıllərim!
                         
Boksçumuz söylədi ki: "Di dinlə!" Tez-tez onun hey başmı qarışdır. Zərbə alsan - nə hay-küy sal, nə inlə; Zərbə vursan - düz alnmdan alışdır". Görərsiniz, dağ çəkəcəm hərifə! - Eh, gücümdən xəbərdaram mən özüm... Mənnən bilyard oynayanda bir dəfə - Oyunumu tərifləyib Tal özü: "Əhsən, qardaş"! Daha sənə nə sözüm?.." Hələ gücdən düşməyib, - Daş kimidir əzələm! İstənilən fiquru Barmağımla əzərəm! Aşbaz mənə süfrə açıb bufetdə Dedi: "Qorxma, istəyinə çatarsan. At bir yana, bu iştahla sən, hətta Rəgibini diri-diri udarsan. Get, hazırlaş... Yetişibdir vaxt daha. Pasxanı da yaxşı keçirt orada. Çoxlu bişirt sən piroqu -zadı da; Düz işdirmi? -Sən yeyəsən, o baxa! Şiferi də qonaq elə arada". Bezmişəm gözləməkdən, Vaxt da ötmür tərs kimi. ...Peşka kimi yatıram, - Oyanıram - ferz kimi.
         
© Namizəd Xalidoğlu. Tərcümə, ?