Macal-zad da tapammadım qaçmağa... Yox! Yaxamdan yapışaraq yenə də Qoymadılar heç ağzımı açmağa - Qurd ovuna apardılar məni də! Küknarlıqda parıldayır lülələr; İndi hərə harda gəldi, gizlənir. Qurd qaçdıqea hey açılır güllələr - Nə bir qayda, nə də qanun gözlənir. Sürəkçilər qana-tərə batırlar, Hara baxsan - qurd dərisi bozarır! Yox! Ovçular yaman sərrast atırlar; Qar üstündə qurdun qanı qızarır. Qova-qova gətirdikcə qurdları Bayraqlarla bəzədilmiş sahədə - Tüfənglərin lüləri odlanır, Gülləbəran şiddətlənir daha da. Fərqi yoxdur, ya erkəkdir, ya dışi, Körpəlikdən öyrədilir qurdlara Ki, heç zaman pozmasmlar vərdişi - Çıxmasınlar bayraqlıqdan kənara. Sürəkçilər qana-tərə batırlar, Hara baxsan - qurd dərisi bozarır. Yox! Ovçular yaman sərrast atırlar; Qar üstündə qurdun qanı qızarır. Atmaq olmaz qadağana çatanda! Sən ey başçı! Qayda-qanun hanı, bəs? Necə gəldi, atırıq biz, atanda; Cınqırmı çıxartmır heç, bircə kəs. Nə olsun ki, qurd pozammır vərdişi... Eh, şükür ki, mənim vaxtım qurtardı; Yaxmlaşıb, nəzarətçim sərt kişi - Gülə-gülə tüfəngimi apardı. Sürəkçilər qana-tərə batırlar, Hara baxsan - qurd dərisi bozarır. Yox! Ovçular yaman sərrast atırlar; Qar üstündə qurdun qanı qızarır. Gülləbəran şiddətlənib daha da Bu qurd ovu qırğm deyil, bəs nədir? Aralandım bu günahkar sahədən - Təəccüblə hamı məni səslədi. Ötüb getdim yanlarından yeltəki; Qoçaq varsa, qoy yolumu bağlasın! Daha bu da dünənki - zad deyil ki - Kimsə məni güclə tutub saxlasın?! Sürəkçilər qana-tərə batırlar, Hara baxsan - qurd dərisi bozarır. Yox! Ovçular yaman sərrast atırlar; Qar üstündə qurdun qanı qızarır.
© Namizəd Xalidoğlu. Tərcümə, ?