Bu dumanın dalında möcüzələr gizlənib Əlimiz yetmədikcə, hcy qaşımız çatılar. İki yol cəhd clədik biz, sıraya düzlənib; Yox! Geri dönmək olmaz - üçdən deyib atalar. Müdriklərin sözünü Xatırladım bu anda: "Döyə-döyə gözünü - Çaşıb qalma dumanda!" Bir zamanlar qoruyub dərd-bəladan, qayğıdan - Düşmənlərin əlindən azmı alıbdır bizi? İndisə yalvarırıq: "Duman, gəl, get tayqadan"- Bəs deyilmi bu qədər bağladın yolu-izi?!" Müdriklərin sözünii Xatırladım bu anda: "Döyə-döyə gözünü - Çaşıb qalma dumanda!" Işə salıb bu saat schirini, sirrini; Əşi, təbiət özü - ovsunçudur, şamandır. Hünorin var, di axtar, tap qızılm ycrini! - Özü də keşikdəki dünyagörmüş dumandır. Müdriklərin sözünü Xatırladım bu anda: Doyə-doyə gozunu - Çaşıb qalma dumanda!" Eh, qoymayaq sönməyə üprəkdəki həvəsi Əşi, irəlidədir qələbə, irəlidə!.. Cəsur insan inadı, cəsur insan nəfəsi Təkcə dumanı deyil, buludu da əridər. Müdriklərin sözünü Xatırladım bu anda: "Döyə-döyə gözünü - Çaşıb qalma dumanda!"
© Namizəd Xalidoğlu. Tərcümə, ?