Doho Troja wotwobara wjnske strachi, Wosta njepowalna twjerdizna ka skaa, By-li skedbnje suchaa, sto Kassandra wi, Troja - me by - by densa hie staa. Ka we bude knjena jasnowido woa: Bda! Bda! Ja no widu Troji pad! Werjam pak, ka te woiswdkam - znata wc to: tajkim z smjeru hrozy kat. A jako w nocy z brjucha konja tak nad Troju Sicha kidlata so smjer do da da, Ncht wukikny pez rjdu roznjemdrjenu Prawdu swoju: Ta stara wjera winu ma! Ka we bude knjena jasnowido woa: Bda! Bda! Ja no widu Troji pad! Werjam pak, ka te woiswdkam - Znata wc to: tajkim z smjeru hrozy kat. A we tej nocy, w tutej krw, po hrzbnej bitwje, Hdy dopjelni so wenje a njeb bud, To rjda roznjemdrjena tola rady chcya, Ju zasudic pez wkistary nahy sud. Ka we bude knjena jasnowido woa: Bda! Bda! Ja no widu Troji pad! Werjam pak, ka te wsitkim woiswdkam - Znata wc to: tajkim z smjeru hrozy kat. A hlej, knc njeb tragiski, tra smjernormalny, Grjek nkajki, so dobywi do jeje domu, Ju poa wuiwa nic jako werku, Nawopak - wn dobyer b njenasytny. Ka we bude knjena jasnowido woa: Bda! Bda! Ja no widu Troji pad! Werjam pak, ka te woiswdkam - Znata wc to: tajkim z smjeru hrozy kat.
Tomasz Nawka. Translation, 2014