Тој беше хирург, дури и «невро», и кога ќе оплескаше ни беше мил, на конгрес во Рио-де-Жанеиро, тој делфин пред ситни риби бил. Сите на кои животот им скиснал, тој ги враќаше во нормални луѓе, иако како ѕвезда над нас виснал, за жал, Евреин е и за нас туѓ е. Тој се бореше науката да напредува, со галоп остваруваше научен скок: на еден што од парализа боледувал успешно му пресадил и нов мозок. Сите на кои животот им скиснал, тој ги враќаше во нормални луѓе, иако како ѕвезда над нас виснал, за жал, Евреин е и за нас туѓ е.
© Љубомир Бочваров. Превод, 2013